Voorwaarden

Tijdens het rijden op een trike is het dragen van een valhelm is verplicht.

Bij het niet dragen van een helm zijn wij niet aansprakelijk en zijn alle risico’s voor de huurder.

1. Rijbewijs

1.1De huurder moet minimaal 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B (voor 19-1-2013 daarna is er een Motor rijbewijs nodig) deze tonen bij het afhalen van de trike.
1.2De huurder moet minimaal 24 jaar oud zijn.

2. Verzekering

2.1De trike is All-Risk verzekerd.
2.2De borgsom bedraagt € 750,- gelijk aan het eigen risico (Contant te betalen).
2.3Bij gebruik van alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden, kan bij schade het totale schadebedrag op de huurder worden verhaald.
2.4De verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van de huurder of persoonlijk letsel ontstaan bij gebruik van de trike
2.5Bij een ongeval waarbij schade ontstaat aan het voertuig schakelt de huurder/bestuurder altijd de politie in, zodat deze de ongevalssituatie kan vastleggen en de schuldvraag kan vaststellen.
2.6Bij nalaten hiervan wordt het hele schadebedrag verhaald op de huurder.
2.7Het door de politie opgemaakte proces-verbaal is bindend voor beide partijen.
2.8Ook is men verplicht foto`s van de ongeval`s situatie te maken.
2.9Bij het toe brengen van schade aan het voertuig worden de nodige reparatiedagen bij de huurder in rekening gebracht als extra huurdagen, minus 10% van het huurbedrag per dag. 
2.10De trike mag niet door derden worden bestuurd, veroorzaakt deze een ongeval dan is de huurder aansprakelijk voor het schade bedrag.


3. Parkeren en Verkeersregels

3.1Het is verboden het voertuig s`avonds na zonsondergang en s`ochtends voor zonsopgang te parkeren langs de openbare weg i.v.m. diefstal, vernieling etc.
3.2Om schade door derden te voorkomen, moet u bij parkeren de trike altijd binnen uw gezichtsveld houden, en de sleutel uit het contact slot halen.
3.3Verkeersovertredingen zijn voor rekening van de huurder.
3.4Het rijden van wedstrijden etc. Met de trike is verboden.
3.5Er mag alleen gereden worden op verharde wegen.

 
4. Pech

4.1Bij pech zowel thuis als onderweg kunt u zich melden bij de verhuurder
4.2Tel. 06 5 234 5275 of bij de ANWB Tel. 0800-0888 (lidmaatschap voor eigen risico huurder).


5. Algemeen

5.1De brandstof van de trike is euro95 de tank inhoud is voldoende voor ongeveer 200km.
5.2De trike word aan u afgegeven met een volle tank brandstof deze dient u bij terugkomst ook met een volle tank weer in te leveren de kosten hiervan zijn voor de huurder,
bij het niet naleven hiervan door de verhuurder € 3.00 per liter in rekening gebracht.
5.3De carburatie motor is voorzien van 15 w 40 motorolie, voor gebruik dient men het oliepeil te controleren.
5.4Wanneer de trike later dan afgesproken tijd door de huurder wordt afgeleverd, wordt € 25.- per uur in rekening gebracht.
5.5Schade en de hieraan verbonden kosten ontstaan door het niet naleven van de regels en voorwaarden van de huurovereenkomst worden aan de huurder in rekening gebracht.
5.6Het aanbrengen van mechaniche schade is volledig voor eigen risico van de huurder +  de huurprijs voor de aantal dagen dat de trike niet verhuurd kan worden. Er word geen resitutie vereend op de huur prijs.


6. Ontbinding van de huur

6.1De verhuurder is ten alle tijden gerechtigd de huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit te stellen van de trike, bij het niet naleven van de voorwaarden en regels van de huurovereenkomst.